Hos AltTilFamilien.com får du tilgang til tusenvis av produkter for kun 299 kr/måned. Du får 14 dagers gratis prøveperiode som kan kanselleres når som helst.

Angrerett og retur

Angrerett og retur

Vi har gjort vårt beste for å skrive disse begrepene på en enkel måte. For en rask oversikt over vilkårene våre.

4Angrerett og retur
4.1Angrerett på fjorten (14) dager. Som kunde hos oss har du alltid rett til å angre kjøpet ditt innen fjorten (14) dager fra du mottok varen. Dersom AltTilFamilien.com mottar et gjenkjøp etter at perioden på fjorten (14) dagers angrerett er utløpt, vil tilbakekjøpet ditt bli nektet.
4.2For å godkjenne din retur må produktet returneres ubrukt og i uåpnet originalemballasje med tilhørende emballasje. Retur av undertøy er ikke godkjent av hygieniske årsaker.
4.3Spesielle typer varer kan ikke returneres. Varer som selges forseglet av helsemessige eller hygieniske årsaker, f.eks. hudpleie- og hygieneprodukter, kan ikke returneres etter at du har brutt forseglingen på produktet. Dette er begrunnet av helse- og hygienegrunner, og slike varer er uttrykkelig ekskludert fra angreretten. Det samme gjelder forseglede lyd- og videoopptak samt programvare i tilfelle du har brutt forseglingen.
4.4Tilbakekjøp skal meldes til e-postadressen info@alttilfamilien.com. Du bør sende varen til adressen: alttilfamilien, Faaborgvej 26 5250 Odense Danmark senest fjorten (14) dager fra du ga oss beskjed om returen
. Pakken bør merkes med avsenderens navn og adresse og merkes med «Retur» ved gjenkjøp eller alternativt merkes med «Bytteordre» ved bytte av varer. Vær oppmerksom på at du ikke har mulighet til å returnere varer til postombudet eller til noen forretningslokaler.
4.5Som kunde er du ansvarlig for produktet inntil det er mottatt av vår returavdeling, som inkluderer risikoen for at produktet blir skadet eller tapt under frakt tilbake til oss. Pakk godt.
4.6Du må selv bære kostnadene ved å returnere varer. Kostnadene som kommer i tillegg ved retur av en vare er kostnader du selv står for. Dette gjelder også for returene på grunn av at du ikke har hentet varen innen angitt tidsperiode.
4.7Du er ansvarlig for eventuell reduksjon i verdien av varen. Som forbruker har du rett til å bruke produktet til en viss grad for å undersøke det. Ditt ansvar for avskrivning er begrenset til slik reduksjon som ikke skyldes slik håndtering som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper og funksjon. I disse tilfellene opprettholdes angreretten. AltTilFamilien har fradragsrett for slike skader på returnerte varer.
4.8Du er ansvarlig for eventuelle skader på produktet. Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å returnere varene i samsvar med måten som er angitt i disse kjøpsvilkårene og at du er ansvarlig for kostnadene ved å returnere varene. Ved tap av retur eller dersom produktet blir skadet under retur, er det du som bærer risikoen dersom returen har skjedd på annen måte enn angitt i disse kjøpsvilkårene.
4.9Refusjon. Vi bestreber oss på å refundere deg senest fjorten (14) dager fra datoen du varsler oss om tilbakekjøpet. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å avvente retur av varen eller dokumentasjon som indikerer at varen er returnert før vi foretar refusjonen til deg.